EURO
1,0729$
Gold
1727,70€
Silber
20,62€
Platin
890,76€
Palladium
1923,22€

1 Kilo Mexiko


Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze 2009 PP Azteken Kalender
Verkauf
1.649,36€
Ankauf
1.237,02€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2016
Verkauf
1.113,32€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2015
Verkauf
1.113,32€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2014
Verkauf
762,83€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2013
Verkauf
762,83€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2012
Verkauf
762,83€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2011
Verkauf
1.024,67€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2010
Verkauf
1.092,70€
Ankauf
742,21€
check
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2009
Verkauf
989,62€
Ankauf
742,21€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2008
Verkauf
886,53€
Ankauf
783,45€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2007
Verkauf
804,06€
Ankauf
783,45€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2006
Verkauf
804,06€
Ankauf
783,45€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2005
Verkauf
804,06€
Ankauf
783,45€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2004
Verkauf
804,06€
Ankauf
783,45€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2003
Verkauf
804,06€
Ankauf
783,45€
close
Mexiko Libertad 1 Kilo Silbermünze mit der Siegesgöttin 2002
Verkauf
804,06€
Ankauf
783,45€
close