EURO
1,1810$
Gold
1610,55€
Silber
20,60€
Platin
741,57€
Palladium
1999,20€

1 Kilo Mexiko


Verkauf

1.585,97€

Ankauf

1.235,82€

close
Verkauf

1.091,37€

Ankauf

741,49€

check
Verkauf

762,09€

Ankauf

741,49€

close
Verkauf

762,09€

Ankauf

741,49€

close
Verkauf

762,09€

Ankauf

741,49€

close
Verkauf

826,39€

Ankauf

741,49€

close
Verkauf

854,98€

Ankauf

741,49€

check
Verkauf

866,08€

Ankauf

741,49€

check
Verkauf

878,73€

Ankauf

782,68€

check
Verkauf

803,28€

Ankauf

782,68€

close
Verkauf

803,28€

Ankauf

782,68€

close
Verkauf

803,28€

Ankauf

782,68€

close
Verkauf

803,28€

Ankauf

782,68€

close
Verkauf

803,28€

Ankauf

782,68€

close
Verkauf

803,28€

Ankauf

782,68€

close